FPT INDUSTRIE S.p.A.

Under 44 års tid har FPT INDUSTRIE S.p.A tillverkat CNC Bädd/Golvverk för den mekaniska industrin såväl som för gjutformstillverkning. Sedan företaget etablerades år 1969 har FPT INDUSTRIE S.p.A växt betydligt och befäst sin närvaro på den inhemska och internationella marknaden. Detta bekräftar företagets varumärke som en synonym för teknik, precision och tillförlitlighet. Företagets konstanta tillväxt intygar värdet av dess tillverknings- och marknadsstrategier.

1997 förvärvade FPT INDUSTRIE S.p.A bolaget CASTEL, ett viktig italienskt varumärke för tillverkningen av golvverk med rörlig pelare, vilket utökade företagets sortiment och därmed dess marknadsandel jämfört med konkurrenterna. Framgången för FPT INDUSTRIE S.p.A har tillkommit tack vare deras kapacitet att generera nya idéer och, framför allt, på kontinuerlig forskning och utveckling av nya processer, produkter, tjänster och framtoning för företaget. Forskningsteamet är särskilt uppmärksamma på marknadens krav samtidigt som de förbinder sig att erbjuda totalt pålitliga produkter till slutanvändaren. FPT INDUSTRIE S.p.A är ledande inom tillverkning av medelstora och stora fräs- och arborrverk och äger moderna, högteknologiska produktionsanläggningar.


Photo Gallery