HYDROSTATISKA TUNGA GOLV- OCH BÄDDFRÄSAR

 

SPIRIT, FPTs serie med hydrostatiska golvverk, införlivar själva essensen hos FPT och uttrycker FPTs stora potential vad gäller innovation. FPT summerar i SPIRIT sin erfarenhet av stora hydrostatiska maskiner designade och installerade i hela världen under de senaste årtiondena, vilket innebär att man återigen lyckats sätta en ny standard inom fältet.

SPIRIT arborrmaskin är bestyckad med en ram som är helt stängd på fyra sidor och som glider i en helt tillstängd spindeldocka som går runt själva ramen. En perfekt lösning för att ge styvhet och symmetri. Det nya glidsystemet BHB (Boosted Hydrostatic Bearings) är också en del av de uppenbara fördelarna pålitlighet, slittålighet och dämpningskapacitet, typiska för hydrostatisk teknologi, samt optimering av prestanda för styvhet och hastighet på linjär axelrörelse.

Vad som är speciellt för hela SPIRITs produktserie är det dynamiska hydrauliska balanseringssystemet för vertikal- och tvärrörelser som eliminerar det gamla mekaniska. Detta system, som varit patenterat i många år, har ytterligare utvecklats och förbättrats. BHB-systemet och den särskilda tekniska lösningen för ram och spindeldocka, tillsammans med MACHES systemet (Multi Axis Hydrostatic Electric System), installerat sedan många år på stora FPT arborrmaskiner, tillåter enastående utföranden med maskinell noggrannhet och hög spånavverkningshastighet även under extrema vertikal- och tvärrörelser.

SPIRIT, sortimentet av framtidsorienterade golvverk, kan tillfredsställa behoven i flera olika fält, såsom kraftgenerering, tungt maskineri och skeppsbyggarindustri, under kommande årtionden.

 

HYDROQUILL-teknologin revolutionerar riktvärdena för noggrannhet, produktivitet och livstid för stora, högpresterande arborrmaskiner. Pinoler med FPT-spindel kan, till skillnad från konventionella pinoler, lämna friktionsglidningsteknologin för att istället använda ett hydrostatiskt radioPAD-system som kan guida borrningsbalken i hela spindelns längd.

Elequill

Detta motoriseringssystem tillåter ”4” sidor av RAMen att styras och stödjas. Spindeldockan omsluter hela RAMen och ger hela gruppen en högre styvhet och symmetri. Ett brett utbud av olika fräshuvuden kan tillfredsställa de allra svåraste behoven i bearbetning. TUPC, automatiska kontinuerliga universella positioneringshuvuden tillåter fräsning och borrning utan axelriktning. Det automatiska huvudväxlingssystemet tillåter hög flexibilitet och automatisering.