ABSOLUT PRESTANDA

 

TESSEN är en fräsmaskin med rörlig pelare som anförtrotts det viktiga uppdraget att återuppliva succén som uppnåtts världen över av fräsmaskiner med rörligt bord, såsom modellen LEM.

I linje med den senaste produktionen av innovativa fräsmaskiner med rörliga kolumner, såsom Ronin och Verus har TESSEN också utvecklat konceptet med fixerat bord och rörlig pelare med några väldigt viktiga egenskaper. TESSEN är bestyckad med en stor bädd som integrerar horisontella slidspår på pelaren med golvplattan; allting mycket generöst dimensionerat. Dessutom är slidspåren för bäddens längdrörelse placerade på ett lutande plan på minimalt avstånd från golvplattan, vilket tillåter exponering av daylight både vertikalt och horisontellt. På detta sätt garanteras maximal reaktion på maskinens tryckkraft samt bästa möjliga styvhet.

Pelaren, med stora dimensioner och byggd med en dubbel, symmetrisk, sluten struktur, är placerad i centrum av utrymmet för slidspåren på den vertikala ramens spindeldocka.

Pelaren förflyttas direkt på maskinbädden utan andra glidenheter. Denna lösning garanterar bästa möjliga styvhet, känslighet och noggrannhet i alla situationer. Den vertikala spindeldockan är en tillsluten symmetrisk struktur där det finns 4 tvärslidande spår för ramen som garanterar maximal styvhet och noggrannhet, både termisk och mekanisk.

Ramen, med korrekta dimensioner och belastning har en totalt tillsluten struktur på alla 4 sidor för att ge ett starkt och konstant svar på mekaniska och termiska belastningar. Dess rörelse via 4 slidspår optimerar det resulterande utförandet. Rörelsen längst den vertikala axeln z använder 2 synkroniserade kulskruvar med hög precision och ett dubbelt balanssystem på hela slaglängden.

Rörelsen på längdaxeln och tväraxeln (X, Y) görs via speciella kulskruvar med förladdade dubbla rotationsmuttrar. Denna teknologi, vald av REM, representerar det som idag är det mest sofistikerade och högpresterande och är en garanti för bästa möjliga effektivitet med maskiner av detta slag.

Ett annan kvalificerat val för TESSEN är att den kan standard bestyckas, på maskinbasen, med speciella mikrometerplaninställningsenheter istället för vanliga och billiga bultar som används av konkurrerande maskiner. Detta försäkrar pålitliga precisionsvärden i tid, samt lätthet och precision i periodiskt underhåll eller kontroll.

TESSEN har som standard det automatiska universalhuvudet 2,5ox2.5o, 360ox360o eller kontinuerligt positioneringshuvud på ytan med 0.001o upplösning. Som ett alternativ kan den bestyckas med DD (Direct Drive) universalhuvud med elektrospindel. Nydesignade och högpresterande ”Mototesta” (motoriserat huvud) 25kW – 380 Nm – 7.000 rpm, full luftkonditionering, minskning av minimumvärden för ljud och upphettning ger bästa möjliga utnyttjande av all dynamik- och styvhetskaraktäristik för maskinen och ger absolut positionsnoggrannhet.

Förutom detta, vid jämförelse med traditionella system, krävs mycket begränsade underhållsaktiviteter. Alla dessa viktiga egenskaper har utvecklats av REMs ingenjörer, hela tiden med vetskapen om dessa grundläggande nödvändigheter för operatörerna, både vad gäller arbete, laddning, verktygskomfort och kontroll av TESSEN under singel-, multipel- och pendelkörning.

Olika lösningar för verktygsladdning kan installeras, liksom kontrollerande roterande bord och automatiskt indexerade vertikalbord.