BÄSTA MÖJLIGA DYNAMISKA PRECISION

 

DINOMAX är en rörlig portalfräs av portaltyp som passar för tung maskinbearbetning såväl som höghastighetsskärning.

Optimeringen av strukturer, genom att använda avancerade FEM-analyser, och användningen av senaste generationens drivsystem, såväl som linjära motorer, kombinerar behovet för hög produktivitet med flexibilitet och noggrannhet, vilket sätter en ny standard bland maskinverktyg.

En 4-sidig säkerhetsinhägnad omger maskinområdet, och delar som ska bearbetas kan laddas via vida skjutdörrar i fronten. Systemet kan kompletteras med ett flyttbart skyddstak som öppnas automatiskt, och som drivs av elektriska servomotorer.

Enligt FPTs filosofi hanteras den termiska expansionskontrollen genom termostabilisering av interna värmekällor, liksom genom en termosymetrisk modell som följer temperaturvariationer av den bearbetade delen på ett synkront sätt.

Den automatiska huvudväxlingen är möjlig på båda systemen (FTA-FTM) och garanterar maximal flexibilitet utan kompromisser, vilket ger bästa möjliga prestanda för både grovarbete och slutbehandling.

DINOMAX kan specialanpassads med ett stort utbud av val och lösningar, beroende på behov från olika industrier, så som komponenter i flygindustrin, delar för kraftframställning, högprecisionsmaskinarbeten, gjutformar och designstudios.

Utrustningen kan tillhandahållas med FMS pallsystem för heltidsproduktion, eller med rundmatningsbord för att använda maskinen som central för vertikal rundmatning. Det universella 5-axlade direktdriftsfräshuvudet ”TULCE” är en unik FPT-lösning, som är ett resultat av den innovationsmentalitet som alltid har karaktäriserat företaget.

Den kontinuerliga rörelsen på huvudets två axlar möjliggörs genom användningen av direktdriftsmotorer integrerade i huvudkropparna. Denna lösning tillåter kontinuerlig 5-axlig bearbetning med matningshastigheter och noggrannheter som inte kan uppnås med traditionella system. Den unika formen på kropparna och den 50o vinkeln mellan axlarna tillåter eliminering av alla förluster av bearbetningsvolymer under vertikal-horisontell lutning av spindeln och garanterar underskärningsbearbetning upp till 10o för att nå områden som annars inte kan nås. Exklusiva utföranden kan uppnås av FPTs direktdriftshuvud som har en extremt enkel design jämfört med traditionella lösningar, inklusive stora fördelar för stabilitet och hållbarhet genom åren.

DINOMAX kan konfigureras med två olika versioner av fräshuvuden. ”FTA-systemet” erbjuder användningen av endast elektrospindlar och inkluderar, bland det flertal tillgängliga valmöjligheter som finns, direktdrivet universalhuvud som tillåter kontinuerlig rörelse av två axlar i rymd, samt underskärningsbearbetning. ”FTM-systemet” använder inbyggd spindelöverföring med högt vridmoment, integrerat i ramen, vilket tillåter användningen av hela urvalet av mekaniska FTP-huvuden, inklusive ett universalhuvud med oändligt antal olika positioneringsmöjligheter, tillsammans med höghastighetshuvuden bestyckade med en elektrospindel.