Kompakt layout

Optimerad konfiguration

Fundament på golvnivå

Linjära motorer

Dubbla slidspår på longitud- och tväraxlar

5-axlat Tulce-huvud: universellt 5-axlar direktdrivet fräshuvud ”TULCE” med hög fart och hög positioneringsprecision. Underskärning på upp till 10 grader.

Styvhet och utvidgningshantering, dimensionering av struktur för att säkerställa styvhet och termosymmetrisk design.

Maskinprecision, specialenhet från FPT med kontinuerlig kontroll av maskingeometri för arbetsstycke och relevant noll-inställning.

Tillbehör: automatisk geometrisk omkalibreringssystem för fräshuvuden.