DYNAMISK IÖNSAMHET

Tack vare dynamiskt utförande och mångsidighet kan STINGER användas för att bearbeta gjutformar och stansar i både mönster och mekaniska delar, för att bearbeta 5 sidor och lutande ytor, och i aeronautiska arbeten. Maskinen är skapad med en rotationsaxel med universell geometri på huvudet, och en på rotationsbordet. Denna originella lösning tillhandahåller extraordinärt breda arbetsfält i jämförelse med axlarnas rörelser. Huvudet är taget från den patenterade lösningen som redan finns tillgänglig på Dinomaskinen, vilket tillåter underskärning och har en negativ ”pivot” som möjliggör användandet av ramens vertikala rörelse på bästa sätt.

Längdaxelns rörelse tillåter att bordets rotationsaxel kan dras ut från axeln på ramen och därför möjliggörs användningen av långa verktyg på lutande ytor på arbetsblocket.

Rotationen av både bordet och huvudet är kontinuerlig och fås via direktdriftsmotorer som säkerställer hög rotation och höga positioneringshastigheter. Frånvaron av mekaniska rotationsdelar minskar behovet av underhåll och tillåter hög tillförlitlighet och precision. Rotationsaxeln kan användas som kontinuerlig positionsaxel eller som interpolerande axel för 5-axlat arbete.

Den valbara utrustningen inkluderar verktygsväxling, elektrospindelväxling, mätningsavkännare för arbetsstycket, verktygskontrollenheter, kylsystem, spåntransportör och spånuppsamlare. Dessutom tillåter den speciella konfigureringen en ideal ergonomisk position för operatören, som kan placeras på båda sidor, kan utföra enkel och säker laddning/uttagning av objekt och har väldigt god visuell bild av allt arbete som utförs.