Sortimentet av stora vertikala svarvar, VERTIGO, representerar den nya referenspunkten i sektorn. FPTs årtionden av planering och teknisk erfarenhet av att tillverka stora hydrostatiska golvverk, har lett till en ny implementation för rotations-, fräsnings- och slipningsteknik för stora mekaniska komponenter. Resultatet är en ny produktfamilj av maskiner som erbjuder lösningar som för första gången finns tillgängliga på marknaden:

- Full hydrostatisk rörelse av alla axlar (inklusive den vertikala rörelsen av balk W) med aktivt oljekylningssystem.

- Smart hydrostatisk tryckkraftsmottagande ”lutning” för bordets riktning och rotation med automatisk balanseringskontroll av vikterna som ska fräsas, med självlärande justeringsdata (pågående internationell patentansökan)

- Lastkontrollenhet som tillåter konstant underhåll av geometri och styvhet av bordet beroende på hur förutsättningarna för lasten förändras, genom att använda ett hydrostatiskt system med ”aktiv” belastning.

- Roterande sprindelrörelse transmissionsenhet med hybridväxellåda (planet + parallell) och högt vridmoment och vätskekyld inbyggd motor.

- Dualdriven typ, dedikerat hög styv transmissionssystem på C-axeln med komplett återkastskompensation och med väldigt hög tvåvägsdynamik (erhållet från de stora borden på FPTs arborrmaskiner)

- Direktdrivet kinetiskt system för frässpindeln. Denna lösning tillverkades i många år av FPT för arborrmaskiner, och ger en kraftöverföring i axeln till spindeln, utan mekaniska växelsystem, genom en vätskekyld inbyggd motor med högt vridmoment. Fördelarna är givna med avseende på styvhet och kinematisk effektivitet, med motverkan av slitage av mekaniska delar och påföljande optimering av fräsprecision.

- Rörelse på x-axeln (spindeldocka-ram rörelse) med dubbel kuggstång, ställ och dualdriven styrning. Detta tillåter förbättring av styvhet och noggrannhet som ger resultat som inte kan jämföras med traditionell skruvtransmission.

- Aktiv kompensation av maskinens geometri för att bibehålla konstant trimning av strukturen i alla positioner av massorna i rörelse i arbetsfältet. Den vetenskapliga utvecklingen och FPTs tekniska forskning, tillgänglig för alla FPTs kunder i världen, ger konkurrensmässiga och absoluta fördelar som är synonyma med framgång.