SERVICE

Vår serviceavdelning garanterar ett konstant och lättillgänglig utbud av reservdelar samt ingripanden på installerade maskiner. Våra servicekontor, tillgängliga på alla våra större marknader, kan på ett tillfredsställande sätt svara på alla våra kunders behov vid produktionsavbrott.

Teleservicesystem tillåter fjärrövervakning av våra maskiners funktionalitet och vi utför support och felsökning på ett enkelt och målinriktat sätt.

service@fptindustrie.com