Certifieringar

Våra certifieringar

FPT Industrie SpA är ett företag som observerar gällande föreskrifter. Företaget uppfyller kraven i standarden för ledningssystem UNI EN ISO 9001:2015 och GOST.

Det har också erhållit certifikatet D&B Rating 1 - alltså certifikatet för MAXIMAL TILLFÖRLITLIGHET som erkänts ett företag.