Historia

En framgångshistoria

Våren 1969 grundades FPT av Antonio Piccolo i Santa Maria di Sala (Venedig).

Sedan dess har många saker förändrats: från ett litet lokalt företag har FPT vuxit till att bli ett av de viktigaste världsföretagen inom verktygsmaskinsektorn.

Det som har kännetecknat FPT i 50 år är forskning och innovation, därför är det möjligt att under dess historia se en långlivad väg som har markerat riktiga referenspunkter inom sektorn.