Försäljningsteknik

Försäljningsteknik

Tack vare de mest avancerade simuleringsteknikerna och den erfarenhet som utvecklats inom området kan FPT bemöta kundernas olika produktionsbehov och optimera det tekniskt-ekonomiska resultatet av nya investeringar.                    

Ett specifikt team av ingenjörer kan följa kunden genom hela utvecklingen av den tekniska processen och ta fram målinriktade förslag i val av maskiner, anläggningslayouter och bearbetningscykler.