SÄLJARBETE

Tack vare avancerade simuleringsmetoder och tack vare den erfarenhet som utvecklats inom fältet kan FPT svara på alla kunders produktionsbehov och optimera tekniskt och ekonomiskt resultat för nya investeringar.

Ett särskilt team av ingenjörer assisterar kunderna genom hela utvecklingen av den tekniska processen och utvecklar specifika lösningar, från val av maskiner till ritningar av fabriker och produktionscykler.